0916777171

Mực in mã vạch

Mực in mã vạch Wax

Khổ mực: 110mm

Chiều dài cuộn: 300m

Loại mực: Wax

 

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ