0916777171

Hướng dẫn sử dụng máy đọc mã vạch Honeywell 1250G

Hướng dẫn sử dụng máy đọc mã vạch Honeywell 1250g
 
- Mở và lắp máy như hình phía dưới:

 

- Cho máy trở về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất: vui lòng quét vào mã như hình phía dưới trong giấy hướng dẫn đi kèm theo hộp máy, hoặc các trường hợp máy bị lỗi, quét chậm,...

 

- Quét xong 1 mã vạch máy tự Enter hoặc Tab: vui lòng quét vào mã như hình phía dưới trong giấy hướng dẫn đi kèm theo hộp máy. Muốn tự Enter vui lòng quét mã Add CR Suffix, muốn tự Tab vui lòng quét mã Add Tab Suffix. Muốn bỏ chức năng này vui lòng quét mã Remove Suffix