0916777171

Đổi Trả Sản Phẩm

1. Tất cả thiết bị, quý khách hàng được quyền đổi trong vòng 03 ngày kể từ ngày mua, nếu lỗi sản phẩm do nhà sản xuất hoặc khách hàng có nhu cầu đổi sang sản phẩm khác.

2. Điều kiện đổi sang sản phẩm khác:

- Sản phẩm hiện tại còn nguyên tem, nguyên thùng, đầy đủ phụ kiện kèm theo.

- Sản phẩm không bị trày, xước, rơi, rớt,...

...